Sunday, July 24, 2011

FINA WORLD CHAMPIONSHIP SWIMMING 2011

   AMERICAN SWIMMER MATT GREVERS
   FRENCH SWIMMER  ALAIN BERNARD

  BRAZILIAN SWIMMER  CESAR CIELO


FRENCH SWIMMER FREDERICK BOUSQUET

   ALAIN BERNARD   CEASER CIELO
     AND FREDERICK BOUSQUET